+++ Antal väljare +++

På referensdatumet den 31 december fanns det totalt 10 865 010 väljare registrerade på röstlängden, enligt ministeriet för intern förvaltning (MAI).

I Portugal fanns 9 314 947 registrerade medborgare, medan utomlands var antalet 1 550,063 registrerade.

+++ Ordningsföljd av kandidaterna på valurnan +++

1:a - Eduardo Nelson da Costa Baptista

2:a - Marisa Isabel dos Santos Matias

3: e - Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa

4: e - Tiago Pedro de Sousa Mayan Gonçalves

5: e - André Claro Amaral Ventura

6: e - Vitorino Francisco da Rocha e Silva

7: e - João Manuel Peixoto Ferreira

8: e - Ana Maria Rosa Martins Gomes

+++ Rösta på Eduardo Baptista är null +++

Eduardo Baptista, en militär man, finns med på valsedlarna som en rättslig påföljd, men hans kandidatur godtogs inte av författningsdomstolen på grund av bristen på underskrifter (endast sex validerades när 7 500 behövs).

Rösterna för Eduardo Baptista enligt vallagen kommer att betraktas som ogiltiga.

+++ Covid-19 åtgärder på omröstningsdagen +++

Förutom reglerna om social avståndstagande och iklädd en mask, ökade antalet vallokaler för att mildra effekterna av en stor koncentration av människor på grund av den epidemiologiska situationen. Omröstningsstationer råder väljarna att använda sina egna. Den interna förvaltningen räknar med att spendera omkring 480 000 euro på sanitär utrustning, såsom masker, visir, skyddskläder, handskar, alkohol och annat för presidentvalet.

+++ Röstning av portugisiska medborgare utomlands +++

Omkring 5 400 nationella medborgare röstade i förväg från utlandet för presidentvalet, det högsta antalet enligt preliminära uppgifter från regeringen.

+++ Vet var du ska rösta +++

Om du inte vet var du är registrerad, liksom röstnumret, kan du få denna information från församlingsrådet på din bostadsort, via webbplatsen www.recenseamento.mai.gov.pt eller genom att skicka ett skriftligt meddelande (SMS) till nummer 383838, med meddelandet ”RE (utrymme) CC/BI-nummer (mellanslag) födelsedatum = åååmdd”.

+++ Vilken tid är vallokalerna öppna? +++

Det kommer att vara möjligt att rösta mellan kl. 08.00 och 19.00. CNE varnar för att ”efter denna timme kan bara väljare som är inne i vallokalen rösta.”

Utomlands är vallokaler verksamma i två dagar. Öppnandet äger rum dagen före valet, med medborgare som har rösträtt mellan 8:00 och 19.00 (lokal) den 23: e och, på valdagen, mellan 8:00 och lokal 19:00 på nationellt territorium.

[ Källa: Nationella valkommissionen (CNE) och generalsekretariatet vid ministeriet för intern förvaltning (SGMAI)]