Konsumentvakthunden Deco har varnat för ett växande antal bedrägerier som riktar sig mot äldre och utsatta konsumenter. Föreningen uppmanar människor, särskilt de äldre, att inte öppna dörrar för främlingar, särskilt om de bor ensamma, att inte lämna ut detaljer eller skriva under något utan att först läsa det ordentligt, och att alltid dubbelkontrollera alla förslag som läggs fram. Det betonade att om ett förslag låter för bra för att vara sant, så är det antagligen det.