I ett uttalande, som citerar preliminära resultat, hävdar Moderna att dess vaccin ”upprätthåller neutraliserande aktivitet” för SARS-COV-2-varianterna med ursprung i Storbritannien och Sydafrika och som redan påvisats i Portugal.

Enligt bioteknikföretaget förväntas ”tvådosregimen” av vaccinet ”skydda mot de framväxande stammarna som hittills upptäckts”.

Uttalandet sade att för den brittiska varianten har ”ingen signifikant inverkan på neutraliserande [antikroppsnivåer] titrar hittats.

För den sydafrikanska varianten har ”en sexfaldig minskning av neutraliserande titrar observerats”, men sådana nivåer ”ligger över” de nivåer som ”förväntas ge skydd.

Moderna rekommenderar dock att man ”som en försiktighetsåtgärd” utvecklar en ”boostervariant” av vaccinet mot den sydafrikanska stammen och testar ”en extra dos booster” av vaccinet för att bedöma ”förmågan att ytterligare öka neutraliserande titrar mot nya stammar”.

Resultaten, som fortfarande kräver inbördes granskning för vetenskaplig publicering, erhölls från en ”in vitro” -studie som, från humant serum och apor, undersökte vaccinets förmåga att inducera bildandet av kraftfulla neutraliserande antikroppar mot de två varianterna.

Arbetet utfördes av bioteknikföretaget i samarbete med National Institute of Allergy and Infectious Disease Vaccine Research Centre i USA.

” Vi är glada över dessa nya data, som stärker vårt förtroende för att det moderna Covid-19-vaccinet ska ge skydd mot dessa nya upptäckta varianter”, säger Moderna boss Stéphane Bancel, citerat i uttalandet.