Storbritannien leder en tabell med den högsta alkoholkonsumtionen i världen, medan Portugal har den lägsta andelen bland de 25 länder som tas upp i Global Drugs Survey-rapporten. I undersökningen, som genomfördes bland mer än 100 000 personer strax före pandemin i Covid-19, rapporterade drickare i Skottland och England att alkoholism är mer än dubbelt så stor som i Portugal. Britter erkände att bli ”seriöst” berusade tills deras fysiska och mentala förmågor påverkas, liksom ”förlorar balans och rationellt tal”, i genomsnitt 33 gånger om året.