Statsskolornas chefer har enligt uppgift fått råd av den nationella utbildningsstyrelsen att förbereda sig för en återgång till undervisning på nätet. Utbildningsministern har dock tillagt att inget slutgiltigt beslut ännu har fattats, trots att statliga skolor förbereder sig för att distansutbildning ska börja den 8 februari. Regeringen beställde förra veckan två veckors påtvingade skollov och förbjöd undervisning online på grund av att uppskattningsvis 200 000 elever inte hade tillgång till de nödvändiga verktygen för att delta i distansutbildning.