Onlineutbildning förväntas också tillåtas från och med den 9 februari. Detta kommer efter kritik från vissa oppositionspartier, som har förlöjligat beslutet att avbryta online lektioner, säger att elever och lärare inte kan fånga viruset när de använder Zoom.

En tredje och sista ändring som lagts fram är att tillåta försäljning av böcker i stormarknader.