I djurförsök med läkemedlet plitidepsin, ett läkemedel som används i tumörer, var resultatet lovande i antiviral effekt och toxicitet, enligt det företag som producerar det.

Författarna hävdar att plitidepsin är den förening som har visat sig vara den mest effektiva och hävdar att den ska testas i förlängda kliniska prövningar.

I två olika djurförsök, där det förekom infektion med SARS-COV-2, uppnåddes en 99 procents minskning av virusbelastningen i lungorna som behandlades med plitidepsin.

I artikeln publicerad i Science noterar forskare att även om toxicitet är ett problem i någon antiviral, är säkerhetsprofilen för plitidepsin hos människor beprövad.

Läkemedlet verkar genom att blockera ett humant protein (EEF1a) som är närvarande i celler och används av det nya coronaviruset för att reproducera och infektera andra celler.

” Vi tror att våra data och initiala positiva resultat från PharmaMAs kliniska prövning tyder på att plitidepsin allvarligt bör övervägas att förlänga Covid-19 behandlingskliniska prövningar”, anser forskarna.