WHO godkänner användning av Modernas vaccin

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 27-01-2021 12:00:00 · 0 Kommentarer

Världshälsoorganisationen (WHO) meddelade den 26 januari att den godkänner användningen av vaccinet från det amerikanska läkemedelsföretaget Moderna, mot Covid-19 och rekommenderade att båda doserna tas med en intervall på 28 dagar.

Den expertgrupp som biträder generaldirektören för detta FN-organ medger att vid stora behov bör det finnas ett intervall på 42 dagar mellan vaccindoserna, men avråder från att endast ge en dos för att få fler vaccinerade personer, särskilt i länder med höga doser av infektioner av den nya coronaviruset.

” Under den aktuella perioden, när tillgången på vaccin är mycket begränsad, skulle förmånsvaccinering av internationella resenärer strida mot principen om rättvisa”, sade den strategiska rådgivande expertgruppen (SAGE).

” Av denna anledning, och på grund av bristen på bevis för att vaccinationen minskar risken för överföring, rekommenderar WHO inte att resande vaccineras mot Covid-19”, tillade de, och påpekade att denna rekommendation kommer att ses över allt eftersom tillgången på vaccinet ökar.

Panelen avrådde från att ge vaccinet till gravida kvinnor såvida inte fördelarna med vaccination överväger de potentiella riskerna när det gäller personer med andra sjukdomar eller hälso- och sjukvårdspersonal med hög risk för infektion.

De rekommenderar också att personer med positiva PCR-tester skjuter upp vaccinationen i sex månader.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.