Kommunen i Lissabon har inrättat en stödfond för taxisektorn. Under inneslutningsperioden kommer taxichaufförerna att ha rätt att få ett direkt bidrag på 500 euro för att kompensera förluster i biljettpriser på grund av pandemin, främst orsakad av minskad turism och obligatorisk hemarbete. Stöd kan beviljas till två yrkesutövare för varje taxi som är registrerad i kommunen Lissabon.