Enligt den nationella kommunikationsmyndigheten (Anacom)har ”skillnaden minskat i och med ikraftträdandet den 15 maj 2019 av de nya europeiska reglerna för prisreglering för kommunikation inom Europeiska unionen”.

” En närmare jämförande analys av vissa närliggande länder visar att ett mönster av prisskillnader kommer att ha funnits mellan 2011-2012”, sade uttalandet och noterade att ”telekommunikationspriserna i Portugal steg med 6,5 procent, medan de i Spanien, Italien och Frankrike föll med 9,4 procent, 16,9 procent och 24,3 procent respektive mellan slutet av 2009 och december 2020.

Skillnaderna mellan prisutvecklingen på telekommunikationsområdet i Portugal och i Europeiska unionen (+17,3 procentenheter i kumulativa termer) ”beror främst på ”prisjusteringar” som leverantörerna har genomfört, vanligtvis under de första månaderna varje år”, sade Anacom.

” Enligt Eurostat var i december 2020 den genomsnittliga förändringstakten för telekommunikationstjänster i Portugal under de senaste tolv månaderna 2,1 procentenheter lägre än EU-genomsnittet, och Portugal är det 23:e landet med de högsta prisökningarna,” Anacom påpekar.

När det gäller mobildata sade Anacom att Portugal ”är det femte EU-landet med de högsta priserna”.

Om bara priserna på mobildata beaktas var Portugal förra året det femte med det högsta genomsnittspriset på 1 GB mobildata, 45 procent över genomsnittet, enligt studien ”Worldwide Mobile Data pricing 2020” som utvecklats av cable.co. uk”.
Ovanför Portugal var Cypern, Grekland, Tjeckien och Ungern.