DGS-bulletinen avslöjar också att 6 869 personer är inlagda på sjukhus, 175 fler än på söndagen, varav 865 är i intensivvårdsavdelningar, det vill säga ytterligare sju, värden som utgör ett nytt maximum sedan början av pandemin.

Sedan mars 2020 har Portugal registrerat totalt 12 757 dödsfall i samband med covid-19 och 726 321 fall av infektion av SARS-COV-2-coronavirus, och 179 180 fall är nu aktiva, 2 443 färre än på söndagen.

I

den epidemiologiska bulletinen från DGS som offentliggörs i dag anges också att ytterligare 7 973 personer rapporterades ha återhämtat sig, vilket ökade antalet äterhämtade till 534 384 sedan pandemins början i Portugal i mars 2020.

Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna har 220 353 kontakter under övervakning, 3 638 färre än föregående dag.

När det gäller de 275 dödsfall som registrerats under de senaste 24 timmarna inträffade 149 i Lissabon och Vale do Tejo, 51 i Centro regionen, 45 i norra regionen, 21 i Alentejo och nio i Algarveregionen.

I regionen Lissabon och Tejo Valley rapporterades 3 370 nya infektioner, med 265 407 fall och 4 984 dödsfall hittills.

Norra regionen registrerade 1 180 nya SARS-COV-2-infektioner under de senaste 24 timmarna och sedan pandemins början har den redan registrerat 307 412 fall av infektion och 4 546 dödsfall.

I Centrumregionen registrerades ytterligare 559 fall, med 103 094 infektioner och 2 252 dödsfall.

I Alentejo rapporterades ytterligare 409 fall, totalt 25 322 infektioner och 688 dödsfall sedan pandemins början i Portugal.

Algarveregionen har idag anmält 205 nya fall, med 17 443 infektioner och 219 dödsfall.

Madeira registrerade 56 nya ärenden. Denna autonoma region står för 4 111 infektioner och 43 dödsfall på grund av covid-19.

I den autonoma regionen Azorerna registrerades 26 nya fall under de senaste 24 timmarna, totalt 3 532 infektioner och 25 dödsfall.

Bekräftade fall är fördelade över alla åldersgrupper, med det högsta antalet infektioner mellan 20 och 59 år.

Av de totala dödsolyckorna var 6645 män och 6112 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att koncentreras till äldre över 80 år, följt av åldersgruppen mellan 70 och 79 år.

Av de totalt 12 757 dödsfallen var 8 593 personer över 80 år, 2 609 i åldrarna 70 till 79 år och 1 077 var mellan 60 och 69 år gamla.