Januari med flest dödsfall under de senaste 12 åren

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 01-02-2021 15:00:00 · 0 Kommentarer

Januari 2021 hade 19 452 dödsfall enligt uppgifter från Dödscertifikat Informationssystemet (SICO).

Dessa uppgifter visar att januari 2021 också var den månad som hade flest dödsfall jämfört med tidigare, sedan 2009.

SICO, som bara integrerar data från de senaste 12 åren, visar att 20 januari 2021 var den dag då de flesta människor dog, på grund av alla orsaker - 746 dödsfall - ett värde som översteg den högsta registrerade i mer än 50% på samma dag sedan 2009 (486).

I år, den 20 januari, dog nästan dubbelt så många människor samma dag förra året (375).

Med undantag för de första fyra dagarna i månaden överskreds det maximala antalet dödsfall som registrerats varje dag i samma månad under de senaste tolv åren.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.