Nästan alla Portugals avrinningsområden registrerade ökningar av mängden vatten som lagras i dem i januari. Förra månaden registrerade elva hydrografiska bassänger ökningar av mängden vatten som lagras, med endast Mondego registrerar en sänkning, jämfört med föregående månad, enligt uppgifter från National Water Resources Information System (SNIRH). Enligt systemets uppgifter var 25 (åtta fler än föregående månad) av de 60 övervakade behållarna över 80% fulla i slutet av förra månaden och 12 (två mindre än i december) var under 40%.