En studie utförd av forskare från Algarve har visat att fisket påverkar den genetiska differentieringen av fisk. Studien som genomfördes vid Centre for Algarve Marine Sciences (CCMAR) vid universitetet i Algarve visade att marina fiskarter som utnyttjas av kommersiellt fiske ”tenderar att ha mindre genetisk differentiering mellan deras populationer, vilket kan påverka deras anpassning till miljöförändringar”. Forskarna analyserade information om den genetiska variabiliteten hos mer än 170 marina fiskarter från hela världen, tillgänglig i mer än 200 vetenskapliga artiklar som publicerats under det senaste decenniet.