DGS, som ifrågasattes av Lusa, sade att den 31 januari hade tillämpats 269 563 första doser och 68 7747 andra doser, totalt 338 310 doser, vilket motsvarar cirka 3,3 procent av befolkningen.

Informationen skiljer sig från den online-vaccinationsmätare som utförs av Europeiska centrumet för sjukdomsbekämpning (ECDC), där endast cirka 166 000 första doser som administrerats i Portugal registreras.

GD anger att denna information ”inte motsvarar den information som lämnats på ECDC:s TESSy-plattform” (European Surveillance System).

” Problemet har redan identifierats och hanteras av generaldirektoratet och ECDC-grupperna”, tillägger Portugals hälsovårdsmyndighet.