I ett uttalande klargjorde ministeriet att avskedsansökan härrör från ”oegentligheter som upptäckts av sig själv i urvalsprocessen av vårdpersonal vid Portugals Röda Korssjukhus, där han är styrelseordförande.