Telekommunikation ledde klagomålen till konsumentvakten Deco 2020, och för trettonde året i rad ökade 30% jämfört med 2019. Turismen, som påverkades av pandemin, mottog dock åtta gånger fler klagomål än 2019 och steg till det tredje vanligaste klagomålet. Under förra året mottog Deco 396 767 konsumentklagomål, 53 000 fler än föregående år, medan dagsgenomsnittet steg från 940 2019 till mer än tusen klagomål per dag år 2020. Det näst vanligaste klagomålet var inköp och försäljning av konsumentvaror (inklusive online-transaktioner).