Begränsningen av cirkulationen mellan de 278 kommunerna på fastlandet definierades av regeringen som ett sätt att minimera riskerna med det nya coronaviruset.

Bland undantagen från denna allmänna regel finns tillstånd att resa vid behov av att resa av arbetsskäl (bekräftat av arbetsgivaren), hälsoskäl och efterlevnad av föräldraansvar, till exempel.

Utöver denna begränsning av rörligheten mellan kommuner, obligatorisk nedstängning, förbud mot försäljning eller leverans inom andra anläggningar än livsmedelssektorn, förbud mot försäljning eller leverans av drycker, även i anläggningar med tillstånd att upphämtning och förbudet mot att vistas i offentlig fritidsutrymmen (som dock kan besökas).

Obligatorisk inneslutning i hemmet ger godkända resor för att köpa viktiga varor och tjänster, utövande av yrkesverksamhet samt fysisk och sportverksamhet utomhus, under en kort tid.

Alla varor och tjänst-inrättningar som är öppna för allmänheten måste stänga 20:00 på veckodagar och kl 13:00 på helger och helgdagar, utom stormarknader, som kan fungera på helger fram till 16:00.

Den senaste förnyelsen av undantagstillståndet trädde i kraft från 00:00 den 31 januari och sträcker sig fram till kl. 11.59 den 14 februari.

I allmänhet är fjärrarbete obligatoriskt, när funktionerna i fråga tillåter det, utan att det behövs en överenskommelse, och dess bristande efterlevnad är ett mycket allvarligt brott.