” Detta är det första och enda cannabisbaserade preparatet eller ämnet för medicinska ändamål som är tillåtet i vårt land och vi planerar att inom en snar framtid göra andra produkter tillgängliga för patienter i Portugal”, säger Rita Barata, generaldirektör för Tilray Portugal, som ligger i Cantanhede, i distriktet Coimbra, i ett uttalande som skickas till Portugal News.

Enligt tjänstemannen ökar patientkraven och Tilrays uppdrag är att tillhandahålla de ”säkraste och bästa kvalitetsprodukter som uppfyller deras behov”.

I Portugal är användningen av preparat och substanser baserade på cannabisanläggningen för medicinska ändamål enligt Tilray godkänd för flera situationer ”i de fall då det fastställs att konventionella behandlingar inte ger de förväntade effekterna”.

Bland de olika användningsområdena finns kronisk smärta (associerad med cancersjukdomar eller nervsystemet), spasticitet i samband med multipel skleros eller ryggmärgsskador, illamående och kräkningar (till följd av kemoterapi, strålbehandling och HIV kombinationsbehandling och medicinering mot hepatit C) och aptit Stimulering vid palliativ vård av patienter som genomgår cancerbehandling eller med aids.

” Slutförandet av denna [godkännandeprocess] bekräftar Tilrays kvalitets- och säkerhetsnormer för produktion”, betonar uttalandet och tillägger att ”detta är första gången som en fullständig kvalitetsdokumentation krävs och levereras för att erhålla godkännande för försäljning av ett ämne baserat på cannabisanläggningen”.

Sascha Mielcarek, chef för företaget i Europa, påpekar att Infarmeds godkännande ”bekräftar att Tilrays medicinska cannabisprodukter uppfyller högsta nationella och internationella standarder”.

Företaget är en världspionjär inom forskning, odling, produktion och distribution av medicinsk cannabis, med sina produkter tillgängliga i 16 länder över hela världen.

Produktionsenheten i Cantanhede har alla nödvändiga certifieringar för att odla och producera cannabisbaserade preparat och substanser för medicinska ändamål lokalt och för att exportera färdiga produkter med Production Practice-certifiering till hela Europeiska unionen och andra internationella marknader som använder Anläggning för medicinsk behandling.