Data från DGPC visar att 25 skyddade museer, monument och palats fick totalt 1 295 528 besökare förra året, jämfört med 4 817 927 besökare 2019, ett drop som avslöjar effekten av covid-19 pandemi.

Museer, monument och palats stängdes, liksom alla andra kulturella utrymmen, mellan den 14 mars och den 17 maj 2020, efter den nedlåsning som regeringen beordrade för att stoppa spridningen av coronaviruset. Enligt DGPC-statistiken fanns det i genomsnitt 5 101 dagliga besökare på dessa kulturplatser jämfört med 15 745 dagliga besökare 2019.

När det gäller det totala antalet besökare år 2020, per enhet, Jerónimos kloster i Lissabon var det mest besökta, med 234 007 (det fanns 1 096 283 år 2019), följt av Mafra National Palace med 129 995 poster ( 360,845 i 2019), Torre de Belém, även i huvudstaden, med 128,785 (427,235 i 2019), Kristi kloster i Tomar, med 113,783 besökare (365.379 i 2019), och Klostret Batalha med 100 427 (416 ,793 i 2019).

National Coach Museum i Lissabon, som vanligtvis leder de mest besökta museerna, fick totalt 26 869 besök, en kraftig nedgång jämfört med samma period föregående år, med 317 201, på grund av stängningen av Kungliga ridhuset, ett före detta museiutrymme som inrymt samlingen, stängt sedan december 2019.