Turismen ner till 1993 års nivåer

Av TPN/Lusa, in Nyheter, Business · 05-02-2021 01:00:00 · 0 Kommentarer

Turistverksamheten uppvisade totalt 26 miljoner övernattningar 2020, den lägsta sedan 1993, enligt en snabb uppskattning från National Statistics Institute (INE).

” Under år 2020 som helhet kommer anläggningar för turistlogi att ha registrerat 10,5 miljoner gäster och 26 miljoner övernattningar, vilket motsvarar en årlig minskning med 61,2 procent respektive 63,0 procent, efter ökningarna med 7,9 procent och 4,6 procent registrerade 2019”, säger INE tillade att ”det är nödvändigt att gå tillbaka till 1993, det år då 23,6 miljoner övernattningar registrerades, för att hitta ett mindre antal övernattningar”.

Hemmamarknaden visade sig vara enormt viktig för sektorn år 2020 och bidrog under året med 13,6 miljoner övernattningar, en minskning med 35,3 procent, då marknaden under 2019 ökade med 6,5 procent.

De utländska marknaderna bidrog med 12,3 miljoner övernattningar, en minskning med 74,9 procent (efter att ha ökat med 3,8 procent 2019).

År 2020 som helhet minskade alla de största marknaderna med över 65 procent, med betoning på irländarna (-89,6 procent), nordamerikanska (-87,7 procent) och kinesiska (-82,8 procent).Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.