Enligt det spanska inrikesministeriet kan endast personer som är bosatta i Spanien, gränsarbetare, förare av godsfordon eller personer med väsentliga problem passera de godkända gränserna.

” Svårighetsgraden av de restriktiva åtgärder för rörlighet som fortfarande är i kraft i Spanien och Portugal rekommenderar att [...] kontroller upprätthålls vid den inre landgränsen mellan de två länderna med samma begränsningar som tillämpades under de första tio dagarna”, enligt Diá rio da República i Portugal.

Den tidigare resolutionen förlängdes till den 10 februari, och nu har det spanska inrikesministeriet gått med på en ytterligare förlängning fram till den första dagen i mars.

Dessa åtgärder vidtogs i samordning med den portugisiska regeringen, som den 28 januari beslutade att begränsa resandet utanför fastlandet, med alla transportmedel, och att återställa kontrollen vid gränserna.

Lissabon och Madrid har fastställt att det finns åtta permanenta övergångsställen mellan de två länderna, nämligen Valença, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Marvão, Caia, Vila Verde och Castro Marim, och sex övergångsställen vid bestämda tidpunkter.