Fåren avlägsnades från en betesmark, i Sobral de Ceira, i Ceira socken, efter att ha omringats efter floden Mondego svämmade över, efter kraftiga regn tidigt på morgonen, enligt Lusa News Agency.

BSCs uppmärksammades också på förekomsten av en vild gris, i Mondegos bevattningssystem, på den högra stranden.

” Djuret var trött. Han togs om hand och släpptes sedan”, lade till källan.

Under dagen ingrep BSC i andra händelser, nära femtio, orsakade av de ogynnsamma väderförhållanden som inträffade under flera timmar, efter att i vissa fall stödjas av Coimbra Volunteer brandmän.

En källa från District Relief Operations Command (CDOS) Coimbra sade att även de frivilliga brandmännen i Brasfemes deltagit i flera avvikande situationer i kommunen, relaterade till regn och vind.

I Casais do Campo, i Baixo Mondego, var Sapadores tvungna att minimera effekterna av kollapsen av en markstödvägg, bredvid en villa, som resulterade i materiella skador på en byggnad som ligger på en lägre nivå.

Flera översvämningar, jordskred och trädfall var några av de händelser som registrerades den 9 februari i kommunen Coimbra.