DGS-bulletinen visar också att 5 570 personer är inlagda på sjukhus, 259 färre, varav 836 i intensivvårdsavdelningar, 17 färre.

Antalet personer som är antagna till sjuk- och intensivvård minskar sedan tisdagen.

Dagens uppgifter visar också att 8 263 personer har rapporterats ha återhämtat sig, vilket innebär att det totala antalet personer som återhämtat sig sedan pandemins början i Portugal i mars 2020 uppgår till 645,122.

Under 11 följande dagar har antalet återhämtade personer överskridit antalet nya infektioner.

De aktiva fallen i Portugal håller också på att registrera en minskning. Det finns 118 362 personer med det aktiva viruset, 4.950 mindre jämfört med onsdag.

Sedan mars 2020 har Portugal registrerat 14 885 COVID-19-associerade dödsfall och 778 369 fall av SARS-COV-2-coronavirusinfektion.

Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna har 155.298 kontakter under övervakning, ner 7 268 jämfört med föregående dag. Denna indikator har också noterat en konsekvent nedgång sedan den 30 januari.