Enligt Público Newspaper förekommer denna hypotes i en studie som de hade tillgång till och i dokumentet definieras ytterligare två hypoteser för att förbättra södra linjen: att minska resan med 20 minuter till en kostnad av 160 miljoner euro och minska med 10 minuter, vilket kostar ytterligare 75 miljoner euro.

Dessutom ger Infra-Estruturas de Portugal möjlighet att bygga en ny linje mellan Funcheira och Loulé, där passagerarna kan spara mellan 35 och 40 minuter. I detta scenario förväntas kostnaden variera mellan 451 och 504 miljoner euro.

I den studie som genomfördes 2017 nämns vissa begränsningar av Södra linjen, främst på grund av att en del av spåret mellan Torre Vã och Tunes har konstruerats längs en kurva vilket innebär att höga hastigheter måste undvikas.

” Dessa begränsningar beror på marken i området där Algarveberget korsas och begränsningarna under byggandet, som dikterade en layout anpassad till terrängen, utan större tunnlar”, säger organisationen. Av dessa skäl, och enligt Público, är ett av alternativen att minska restiden mellan Lissabon och Faro med 30 minuter att bygga en två kilometer lång tunnel.