EU-lagstiftningen är mycket tydlig: konsumenterna kan kräva full återbetalning om deras resa eller flyg ställs in på grund av extraordinära omständigheter, till exempel den nuvarande pandemin. Beslutet att acceptera en kupong eller boka om resan istället för en återbetalning är alltid upp till konsumenten.

Trots detta verkar tusentals flygbolag och resebyråer tvinga sina kunder att acceptera kuponger i stället för återbetalning, i vissa fall under omständigheter som är skadliga för konsumenterna. Dessa kuponger har utfärdats utan garanti för att de någonsin kommer att kunna använda dem. Flera medlemsstater har faktiskt vidtagit nödåtgärder som inte bara skiljer sig från land till land, utan också strider mot EU-lagstiftningen om passagerares rättigheter.

För att undvika praxis som påverkar konsumenternas rättigheter har Europeiska kommissionen publicerat en uppsättning riktlinjer för tolkningen av EU:s bestämmelser om passagerares rättigheter i samband med pandemin i Covid-19, och upprepar att om företaget föreslår en kupong kan detta erbjudande inte påverka passagerarens rätt att få återbetalning.

Om antagandet av dessa åtgärder inom turism- och transportsektorn övervann en rad svårigheter på en aldrig tidigare skådad tid, kan lösningen inte vara att minska skyddet av konsumenternas rättigheter, som också har svårigheter.

Även om vi kan erkänna att kuponger kan vara en lösning för konsumenter som accepterar det, kan ett sådant alternativ endast övervägas om dessa kuponger är flexibla när det gäller användningsdatum och skyddar konsumenternas rättigheter om företaget förklaras insolvent. Vi upprepar att denna lösning är frivillig och inte påtvingad. Konsumenter som vill ha full återbetalning har denna rätt.

Hur kan vi klaga?
När konsumenterna ser sina rättigheter kränkta måste de agera omedelbart eller åtminstone så snart som möjligt. Ju längre tid de tar att klaga, desto lägre är sannolikheten för att lösa konflikten med säljaren eller tjänsteleverantören.

Klagomål kan göras genom direkt kontakt med företaget, genom att skicka ett rekommenderat brev med mottagningsbevis eller genom ett klagomål i klagomålsboken - alla butiker med kundservice är skyldiga att ha detta.

Klagomålsboken måste lämnas på begäran av konsumenten. Om det nekas, måste kunder begära närvaro av en polismyndighet för att verifiera händelsen. Polisen kommer att registrera situationen och den kommer senare att överlämnas till tillsynsmyndigheten i sektorn.

För närvarande kan konsumenterna också göra ett klagomål online i den elektroniska klagomålsboken, som finns på https://www.livroreclamacoes.pt/inicio. När det gäller klagomålet som registrerats i klagomålsboken i elektronisk form måste alla ekonomiska aktörer svara per e-post inom 15 arbetsdagar, med risk för bötfällning, och de är också skyldiga att informera tillsynsmyndigheten eller marknadskontrollen om det svar som ges till konsumenten och bifoga pdf-fil för e-postmeddelandet som skickas till konsumenten på plattformen.

Räkna med vår support: telefonkontakter: 289 863 103 eller e-post: deco.algarve@deco.pt
Det är också möjligt att schemalägga Skype-möten.
Följ oss på sociala medier Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin och youtube.

Räkna med vår support
Tel: 289 863 103
E-post: deco.algarve@deco.pt
Det är också möjligt att boka möten med Skype


Följ DECO Algarve på sociala medier:
www.facebook.com/Associacaodeco
https://twitter.com/DECOAssociacao
https://www.instagram.com/decoassociacao/
https://www.linkedin.com/company/decoassociacao/