Generaldirektoratet för hälsa (DGS) har reviderat sina rekommendationer för att bekämpa pandemin Covid-19, nämligen när det gäller testning, och kommer att utvidga testerna till att omfatta alla kontakter och genomföra screening i skolorna. Kommissionen uppdaterade sina riktlinjer så att de omfattar tester av alla kontakter (hög och låg risk) och genomförande av regelbundna undersökningar med snabbtest (Trag) i skolor eller i verksamhetssektorer med hög social exponering.