Europeiska audiovisuella observationsorganet (OAS) har sammanställt en rapport om konsumtionstrender för tv-abonnemang på begäran (nedan kallat Video on Demand eller VOD) år 2020 i Europeiska unionen, sammanställd av detta organ, och i vilken det anges en förändring av konsumtionen av audiovisuellt innehåll med posten av nya operatörer, till exempel plattformar för direktuppspelning.

Enligt OAS är de tre mest relevanta VOD-operatörerna på den portugisiska marknaden Netflix (47 procent), AppleTV (21 procent) och Amazon (13 procent).

Betänkandet hänvisar till 2019 och visar också att 22 av 100 portugisiska hushåll hade tillgång till minst en TV-abonnemangstjänst, något över EU-genomsnittet på 18 av 100.

Trots denna indikator utgjorde intäkterna från VOD-tjänster i Portugal endast 1,1 procent av den totala nationella marknaden för audiovisuella medier 2019, och satte den på sista plats i en ”ranking” ledd av Danmark, med 14,8 procent.

Totalt sett visar rapporten att dessa tjänster från nya aktörer i det europeiska området genererade 11,6 miljarder euro i intäkter 2020, vilket är ungefär 30 gånger mer än 2010, det år då 388,8 miljoner euro i intäkter genererades.

Bland de nya operatörerna i Europa ledde Netflix marknaden 2020, med 5,3 miljarder euro i intäkter och 54,4 miljoner abonnenter i 28 länder, följt av Amazon Prime Video med 910 miljoner euro i intäkter och 29 miljoner abonnenter.

Uppgifterna har släppts vid en tidpunkt då Europeiska unionen gör en lagstiftningsövergång till audiovisuella medier för att bland alla medlemsstater standardisera och reglera utbudet av audiovisuella medietjänster, som omfattar betal-TV-kanaler, delning av plattformsvideor, t.ex. Youtube, och audiovisuella tjänster på begäran.

I Portugal föreskrivs i lagstiftningen, som träder i kraft denna månad, men som fortfarande saknar reglering, till exempel att dessa operatörer är föremål för ”betalning av en årlig avgift som motsvarar 1 procent av beloppet av dessa aktörers relevanta inkomster”.

Intäkterna från uppbörden av denna nya avgift återgår till Instituto do Cinema e Audiovisuella (ICA). Om det inte är möjligt att fastställa värdet av dessa aktörers relevanta inkomster, ”antas det att årsavgiften är 1 miljon euro”.