Enligt uppgifter från National Statistics Institute (INE), med ett värde på 8,9 procent som uppnåddes förra året, lyckades Portugal överträffa det europeiska målet, som fastställde en andel som avgick från utbildning och yrkesutbildning på upp till 10 procent fram till 2020.
På det portugisiska fastlandet var värdet ännu lägre, 8,4 procent.

I ett uttalande påminner utbildningsministeriet, som citerar de uppgifter som lämnats av INE, om att landet redan 2019 hade ”utvecklats mycket positivt”, från 11,8 procent till 10,6 procent.

” Resultaten visar en konstant, fast och utomordentligt anmärkningsvärd utveckling av landet, i vad som anses av Europeiska kommissionen som en av de viktigaste indikatorerna för utbildningssystemens prestanda”.

Utbildningsministeriets kontor anger också att när denna indikator började beräknas för två decennier sedan registrerade Portugal värden nära 50 procent, vilket översteg det europeiska genomsnittet med cirka 30 procent.

” Dessa resultat är ännu mer anmärkningsvärda med tanke på att de sammanfaller med en mycket betydande ökning av ungdomssysselsättningen under de senaste åren, eftersom det kan vara en stimulans för att inte fortsätta studier av denna utkant av befolkningen, och med den pandemiska situationen som upplevdes förra året,”.

För undervisningsministeriet blir utmaningen att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid ännu viktigare i det nuvarande sammanhanget med pandemin Covid-19, vilket motiverar möjligheten att barn och ungdomar i riskzonen kan ha personlig utbildning under fjärrinlärningsprogrammet, som återupptogs den 8 februari.