Sedan början av pandemin har landet registrerat 475 040 dödsfall och 27 383 639 fall av sjukdomen.

USA är det land som har flest dödsfall från den nya coronavirus Sars-Cov-2, ansvarig för covid-19, och även med flest fall av infektion.

Den nya amerikanska presidenten, Joe Biden, sade att i februari att landet förväntas överstiga en halv miljon dödsfall orsakade av sjukdomen, uppskattar att pandemin kommer att kräva mer än 600 tusen offer totalt.

Institute of Health Metrics and Assessments vid University of Washington, vars projektionsmodeller Vita huset ofta förlitar sig på, förutspådde cirka 630 000 dödsfall den 1 juni.

Covid-19 pandemin har orsakat mer än 2,3 miljoner dödsfall i världen, till följd av mer än 107,3 miljoner fall av infektion, enligt en rapport från nyhetsbyrån France-Presse (AFP).


Author
TPN/Lusa