Costa berättade för journalister att han räknar med den nuvarande restriktioner kommer att fortsätta under hela mars månad och fram till påsk.

” När det gäller påsk, måste vi se. Just nu är en sak säker, det kommer inte att finnas några karnevalfester och påsken kommer inte att vara påsk som vi känner det”, varnade han.

Årets påsk kommer att äga rum den 4 april.