I veckoindikatorerna för pandemin registrerade INE på onsdagen totalt 29 511 fall ackumulerade under de föregående sju dagarna, motsvarande 4 216 nya fall i genomsnitt per dag, ”det lägsta värdet sedan den 31 december 2020".

Antalet nya bekräftade fall under de senaste sju dagarna har minskat sedan 28 januari, tillägger INE.

Den 10 februari förekom en incidens på 903 nya fall per 100 tusen invånare under de föregående 14 dagarna, vilket understeg det högsta antalet 1 667 nya fall per 100 tusen invånare den 29 januari.