Nationella taxiföreningen ANTRAL har berättat för hälsominister Marta Temido att de vill att taxichaufförer integreras i en nationell kampanj för testning och vaccination inför resten av befolkningen i allmänhet. I ett brev riktat till hälsoministern begärde Antral att hon ”anser att utse dessa yrkesverksamma som en del av en nationella kampanjen”, och begärde också ”särskild hänsyn (...) i vaccinationsplanen, som kan förväntas tidig vaccination av en allmän karaktär”.