Skattebetalarna har fram till den 19 februari på sig att uppdatera sin hushållsinformation via Finanças-portalen. Förlängningen av denna period fram till slutet av veckan kommer efter begränsningar i tillgången till finansportalen som orsakats av det stora antalet skattebetalare som försökte registrera sig. Den ursprungliga tidsfristen för IRS skattebetalare att inhämta och uppdatera uppgifter om hushållets sammansättning och andra personliga element skulle löpa ut i går (15 februari).