Turistsektorn har drabbats av de värsta resultaten sedan mitten av 1980-talet förra året. Strax mindre än 4 miljoner utländska turister stannade på portugisiska hotell 2020, en nedgång på nära 76% från rekordhöga 16,4 miljoner 2019, medan antalet övernattningar för utländska invånare sjönk 75% till 12,3 miljoner, vilket är den lägsta nivån sedan 1984. Övernattningar av britter föll med över 78% från ett år sedan. Det skedde också en kraftig nedgång på de kinesiska och amerikanska marknaderna, med 82% respektive 87%.


Author
TPN/Lusa