Lagoa Sol urbanisering är området med det största gräsområdet som ska bytas ut, det vill säga ca 2600m2. Rondellen vid ingången till Lagoa och de intilliggande blomsterbäddarna, liksom området bredvid vattentjänsterna är två andra punkter att dra nytta av dessa arbeten.

Det nya gräset kommer att appliceras gradvis, eftersom behovet identifieras och analyseras. Målet är att använda syntetgräs på platser där det bara är dekorativt och lämnar det naturliga gräset på platser där befolkningen använder det. Med dessa förändringar avser rådets verkställande att minska onödig vattenförbrukning och minska underhållskostnaderna för dessa områden.

Uppdraget att upprätthålla de offentliga utrymmena a och minska vattenförbrukningen görs av Lagoa rådet som en plan som är anpassad till FN:s mål för hållbar utveckling, nämligen den 6: e som föreslår ”att garantera tillgänglighet och hållbar förvaltning av dricksvatten”.

2021 är det andra året i rad då kommunen Lagoa väljer hållbarhet som inspirerande tema för sin politiska verksamhet. Åtgärder som ersättning av naturligt gräs, som innebär hög vattenförbrukning, för syntetiskt gräs ”förefaller formulerade med bästa praxis för resursförvaltning, särskilt i en region där vattenbrist är ett växande problem”, säger Lagoa kommun.