Handeln med Kina på uppgång

Av TPN/Lusa, in Business, Ekonomi · 18-02-2021 19:00:00 · 0 Kommentarer

Den totala handeln mellan de två länderna klättrade 5 procent till 5,7 miljarder euro.

Handeln mellan Portugal och Kina uppvisade en stark tillväxt 2020 trots de negativa effekterna av pandemin. Portugals handelsbalans förbättrades också, med exporten till Kina upp 20 procent till, medan importen sjönk 3 procent. Enligt uppgifter som publicerats av MacAO-baserade Forum för ekonomiskt och handelssamarbete mellan Kina och portugisisktalande länder — även känd som Forum Macao, den totala handeln mellan de två länderna klättrade 5 procent till 5,7 miljarder euro.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.