Handeln mellan Portugal och Kina uppvisade en stark tillväxt 2020 trots de negativa effekterna av pandemin. Portugals handelsbalans förbättrades också, med exporten till Kina upp 20 procent till, medan importen sjönk 3 procent. Enligt uppgifter som publicerats av MacAO-baserade Forum för ekonomiskt och handelssamarbete mellan Kina och portugisisktalande länder — även känd som Forum Macao, den totala handeln mellan de två länderna klättrade 5 procent till 5,7 miljarder euro.