Denna åtgärd omfattas av undantagstillståndet för att bekämpa pandemin covid-19. Andra åtgärder, inklusive allmän inneslutning, fortsätter och alla anläggningar för varor och tjänster som är öppna för allmänheten måste stänga kl. 13.00 på helgerna, utom detaljhandeln, som kan öppna till kl. 17.00 på lördagar och söndagar.