Vid utformningen av denna verksamhet undersökte och analyserade studenterna vetenskapliga studier om epidemiologin för surfingskador i den portugisiska befolkningen.

Förskrivningen av motion som tillämpas på idrott måste ta hänsyn till vilken typ av metabolism som är involverad i utvecklingen av verksamheten, de rörelser som oftast utförs samt typ, läge och vanligaste skademekanismen. Metabolismen är viktig för att veta vilka färdigheter en viss sport kräver.


Author
TPN/Lusa