Avtalet föreskriver också Nokias samarbete med handlingsplanen för digital övergång. ” Det gemensamma servicecentret, som ligger vid företagets anläggningar i Amadora, kommer att lägga till företagssupporttjänster inom Nokias finans- och logistikområden och kommer att ha en världsomspännande roll”, säger teknikföretaget och tillägger att det planerar att ”integrera yrkesverksamma med olika profiler och erfarenheter nivåer, främst förknippade med ekonomi, betalningshantering och kundorder, och med färdigheter i ”masterdata” och dataanalys”.

Centrumet ”i Portugal förstärker de andra Nokia-centrumen som redan finns inom områdena finans, logistik och inköp. Vi vill skapa ett team som är motiverat att påskynda företagets digitala omvandling och bli smidigare när det gäller att möta marknadsutmaningar”, förklarar Rod Lindsay, vice VD för Global Business Services på Nokia.

För Nokia är Portugal ”i ett strategiskt område, med en gynnsam tidszon”, och Nokias närvaro i landet var ”några av de avgörande elementen i valet”.

Minister för ekonomi och digital övergång, Pedro Siza Vieira, betonar att denna ”viktiga nyhet” för Portugal, eftersom det är ”en förstärkning av förtroendet hos ett företag som länge har känt kapaciteten hos portugisisk personal”.