Inrikesministern meddelade i dag att polistjänstemännens möjlighet att använda ”bodycams” på sina uniformer kommer att tas upp i ett förslag till ny lag om videoövervakning. ” Den nya videoövervakningslagen som innehåller ”bodycams” som ett instrument för öppenhet och skydd av poliser har redan placerats i regeringens lagstiftande process”, säger Eduardo Cabrita i riksdagens utskott för konstitutionella frågor, rättigheter, friheter och Garantier, där han talade idag.


Author
TPN/Lusa