Landet står i slutet av den europeiska listan när det gäller fysiskt våld, med 4 procent av fallen, enligt en rapport från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Studien - som omfattade 35 tusen respondenter, varav cirka tusen portugiser, mellan januari och oktober 2019 - visar att 9% av befolkningen i EU har upplevt någon form av våld under de senaste fem åren, med nationella procentsatser som varierar mellan 3% och 18 procent.

Endast Malta och Italien har lägre procentsatser än Portugal.