Organisationens Business to Consumer (B2C) e-handelsindex visar att Portugal presterar bättre än 2019, när det var på 42: a plats, vilket tyder på att 75 procent av portugisiska använder internet, varav 51 procent gör inköp online. När det gäller procentandelar av den totala befolkningen använder 38,3 procent av de portugisiska medborgarna elektronisk handel, enligt UNCTAD.

Enligt uppgifter från organisationen är Europa ”fortfarande den region som är mest förberedd för” e-handel”, och rankningen leds för första gången av Schweiz, följt av Nederländerna. De enda icke-europeiska regionerna i UNCTAD-tabellen är Singapore och Hongkong, i fjärde respektive tionde positioner.

De två största e-handelsmarknaderna i världen, Kina och USA, upptar 55:e respektive 12:e plats, och enligt enheten lämnas absoluta siffror inom sektorn efter när relativa jämförelser görs, trots att de leder i värden.

Shamika N. Sirimanne, som leder UNCTAD-avdelningensom ansvarar för detta årliga index, uppgav att ”divisionen inom e-handel är fortfarande enorm”. ”Även bland G20-länderna varierar andelen människor som köper online från 3 procent i Indien till 87 procent i Storbritannien”, sade samma tjänsteman.

”Covid-19 pandemin har gjort det mer angeläget att se till att länder som släpar efter kan nå ut till andra och stärka sin smidighet på detta område”, sade samma tjänsteman och tillade att indexets resultat visar att regeringarna måste göra mer på detta område. ” Om det inte sker kommer företag och människor att gå miste om de möjligheter som den digitala ekonomin erbjuder och kommer att vara mindre förberedda på att hantera olika utmaningar”, konstaterade Shamika N. Sirimanne.

Indexet rankas 152 nationer när man förbereder sig för e-handel, en sektor som värderas till 4,4 biljoner dollar (3.600 miljarder euro) globalt, en ökning med 7 procent jämfört med 2019. UNCTAD bedömer länderna med avseende på tillgång till säkra internetservrar, posttjänsternas och infrastrukturens tillförlitlighet samt andelen av befolkningen som använder Internet och har ett konto hos ett finansinstitut eller mobilnät leverantör som tillhandahåller finansiella tjänster.