” Medvetna om att de tider vi lever i är av nedlåsning och tillbakadragande, för folkhälsan i vårt land, kommer återhämtningen att behöva ske. Således är det nödvändigt att börja utveckla strategier så att återupptagandet av idrottspraxis kan ske så snart som möjligt, och inom de parametrar för säkerhet som krävs i samband med kontrollen av Covid-19 pandemin”, sade Miguel Franco de Sousa i brevet.

Trots att understryka avtalet med de ”nödvändiga drastiska åtgärder - med tanke på det alarmerande antalet infekterade människor, dödsfall och patienter i intensivvård -”, hävdar ledaren att det är viktigt att vara ”medveten om att effekterna av hämning av idrottspraxis av den allmänna befolkningen, och särskilt unga människor kommer säkert att få allvarliga konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan på medellång och lång sikt.

Förutom att betona att ”golf är en enskild sport, praktiseras utomhus, och vars tekniska krav kräver socialt avstånd, finns det ingen delning av någon utrustning som är nödvändig för sin praktik, därför finns det ingen risk för smitta”, Franco de Sousa tillade också att federationen inte registrerade ”några positiva fall” av coronavirus, mellan maj 2020 och januari 2021, både i officiella tävlingar, samt i nationella klubbar och golfbanor. ”Vi kräver därför att golfpraktiken åter öppnas, med tanke på att det är en mycket säker sport vars praktik inte innebär någon risk för spridning av viruset”. TPN/LUSA