I riksdagens utskott för konstitutionella frågor, rättigheter, friheter och garantier informerade Eduardo Cabrita regeringen att den utländska befolkningen ökade med 12 procent år 2020, efter att ha gått från 588.000 2019 till 660 000 under det senaste året.

Med tanke på ”invandring till Portugal som ”positiv”, betonade ministern att ”under mitten av pandemin, en mekanism för online-förnyelse av uppehållstillstånd har redan nått 100 000 invandrare, varav 11 000 är högskolestudenter”.

Ministern betonade också att antalet utländska medborgare som bor i Portugal har ökat med 75 procent sedan 2015.