Av de 8 536 dödsfallen mellan den 25 januari och den 7 februari berodde 3 633 på den sjukdom som orsakats av det nya coronaviruset, vilket motsvarar 42,5 procent av det totala antalet.

Under denna period ”minskade antalet dödsfall, även om det fortfarande är mycket högre än det som observerats sedan början av pandemin”, sade INE, vilket indikerar att veckan från 25 till 31 januari var den värsta när det gäller dödsfall (4,711) sedan starten av pandemin.