Den epidemiologiska bulletinen från DGS visar också att 3 012 patienter är inlagda på sjukhus (310 mindre än på måndagen), varav 597 i intensivvård, 30 färre, vilket bibehåller trenden med en betydande minskning.

Det totala antalet sjukhusvistelser ligger nära dem som registrerades den 3 januari, då uppgifterna visade att 3 044 personer som var inlagda på sjukhus med Covid-19.

När det gäller intensivvårdsenheter, sedan den 13 januari, var siffrorna inte mindre än 600.

De uppgifter som offentliggörs i dag visar också att 4 567 personer har rapporterats ha återhämtat sig, vilket innebär att det totala antalet personer som återhämtat sig sedan pandemins början i Portugal i mars 2020 uppgår till 705 976.

Under 23 dagar i följd har antalet återhämtade personer överskridit antalet nya infektioner. I dag representerar den fyra gånger mer.

De aktiva fallen i Portugal fortsätter att minska, med 77 044 aktiva fall i dag, 3 598 färre.

Sedan mars 2020 har Portugal registrerat 16 086 covid-19-associerade dödsfall och 799,106 fall av SARS-COV-2-coronavirusinfektion.

Hälso- och sjukvårdsmyndigheterna har 70 767 kontakter under övervakning, en minskning med 8 932 jämfört med föregående dag, och den nedåtgående trenden fortsätter sedan den 30 januari.

Enligt de senaste uppgifterna från generaldirektoratet för hälsa har Portugal för närvarande 694 297 personer vaccinerats: 444 730 med den första dosen och 249 567 med den andra dosen.