Republikens president Marcelo Rebelo de Sousa kommer i dag att lyssna till parterna i IL, Chega, PEV, PAN, CDS-PP och PCP om förnyelse av undantagstillståndet. I morgon kommer det att bli BE, PSD och PS-partierna, och en dag senare kommer parlamentet att sammanträda för att diskutera och godkänna den sannolika förnyelsen av undantagstillståndet, som kommer att träda i kraft mellan den 2 och den 16 mars. Den innevarande perioden löper ut kl. 23.59 den 1 mars.

För att förklara undantagstillstånd måste republikens president lyssna på regeringen och ha tillstånd från republikens församling, som under de senaste tre förnyelserna gavs med röster för från PS, PSD, CDS-PP och PAN, BE avstår från att rösta och röstar emot av PCP, ENP, Chega och liberal Initiativ

Enligt konstitutionen får den rättsliga ram som tillåter uppskov med utövandet av vissa rättigheter, friheter och garantier inte vara längre än femton dagar, utan att detta påverkar eventuella förlängningar med samma tidsfrist.

På måndagen, under mötet med epidemiologer, betonade Marcelo Rebelo de Sousa ”hoppets fönster” om vaccination mot covid-19 under andra kvartalet i år.