Den ”konventionella verksamheten vid EDP i Portugal (inklusive konventionell produktion, distributionsnät och energikommersialisering), efter två på varandra följande år av förluster 2018 (-18 miljoner euro) och 2019 (-98 miljoner euro), nådde således en vinst på 92 miljoner euro 2020, vilket motsvarade 11 procent av EDP-gruppens nettoresultat”, läser samma anteckning som rapporterar gruppens resultat 2020.

Å andra sidan visade ”den distribuerade energin i Portugal en minskning med 3 procent, som framför allt bestraffas av den minskade förbrukningen i affärssegmentet, i linje med den trend som konstaterats i Spanien och Brasilien”, sade koncernen.

Bland höjdpunkterna på hemmamarknaden erinrade EDP om att försäljningen av sex vattenkraftverk i Portugal i december 2020 (1 683 megawatt) på 2,2 miljarder euro avslutades inom ramen för den plan för avyttring av tillgångar som tillkännagavs i mars 2019.

Genom denna transaktion minskade företaget sin exponering för vattenrisk i norra Portugal och bibehöll cirka 75 procent av sin nuvarande vattenportfölj på Iberiska halvön.

Förra året redovisade EDP vinster hänförliga till aktieägare på 801 miljoner euro, ökning med 56 procent, sade företaget i ett uttalande till CMVM.

I samma anmärkning sade koncernen att den återkommande nettovinsten ”steg med 6 procent 2020 till 901 miljoner euro, med stöd av tillväxten i produktionen av förnybar energi, som uppvisade en ökning med 7 procent jämfört med 2019, till 47,3 TWh [terawattimmar] av vind-, vatten- och solenergiproduktion.”

Andra engångseffekter hade emellertid en negativ nettoeffekt på 100 miljoner euro, vilket ledde till att resultatet blev 801 miljoner euro, uppgav EDP.