I den inledande texten till den lagstiftning som skickats till riksdagen säger republikens president att ”framtiden måste planeras i etapper, baserat på rekommendationer från experter och på objektiva data, med fler tester och mer screening, för att bli framgångsrik”.

Marcelo Rebelo de Sousa anser att det är nödvändigt att upprätthålla undantagstillståndet för att ”tillåta regeringen att fortsätta att vidta de lämpligaste åtgärderna för att bekämpa denna fas av pandemin”, men ber den verkställande att ”också godkänna de nödvändiga stödåtgärderna ”till familjer och företag, inklusive icke-återbetalningspliktigt stöd.

Detta är den tolfte förklaringen om undantagstillstånd som Marcelo Rebelo de Sousa lämnar in för tillstånd från parlamentet i den nuvarande pandemin med covid-19.

I utkastet till dekret, som är identiskt med det som för närvarande gäller, anges nu också att varje eventuell definition av bullergränser är regeringens ansvar genom lagdekret.

I kapitlet om begränsningar av personlig utbildning upprepas att ”en plan för återupptagande i etapper bör definieras på grundval av objektiva kriterier och med respekt för folkhälsoändamål”.

Nödläget upphör måndagen den 1 mars kl. 23.59. Förnyelsen kommer att träda i kraft mellan den 02 och den 16 mars.